شما این‌جا هستید

ششمین دوره‌ی مسابقات رباتیک کشوری

ششمین دوره‌ی مسابقات رباتیک کشوری موش‌های هوشمند به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در تاریخ هفتم تا نهم مردادماه 1387 برگزار گردید. در این دوره از مسابقات بیش از 1300 نفر در قالب 287 تیم دانشجویی شرکت کردند.

  نشانی وب‌گاه ششمین دوره‌ی مسابقات رباتیک کشوری موش‌های هوشمند   http://isrc.iaus.ac.ir/