شما این‌جا هستید

پست الکترونیکی

ارائه‌ی خدمات رایانامه (پست الکترونیکی) در دانشگاه به حدود سال 1379 باز می‌گردد. پست الکترونیکی دانشگاه مبتنی بر نرم‌افزار Microsoft Exchange Server 2007 است که در میان نرم‌افزارهای سرویس رایانامه از توان بالای برخوردار است.

 

پست الکترونیکی مبتنی بر وب   http://mail.iaus.ac.ir/