شما این‌جا هستید

وب‌نوشت مهربانی مدنی

وب‌نوشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه با عنوان «مهربانی مدنی» توسط آقای حسین براتی اداره می‌شود. توضیحات بیشتر را در صفحه‌ی «درباره‌ی وب‌نوشت مهربانی مدنی» مطالعه نمایید.

نشانی وب‌نوشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه   http://pure.blog.iaus.ac.ir/