شما این‌جا هستید

پورتال دفتر آموزش نیرو

نظر به اهمیت آموزش كاركنان و تصریح به این امر در ماده‌ی 11 فصل پنجم آیین‌نامه‌ی استخدام كاركنان، به منظور ارتقاء سطح دانش شغلی كاركنان، با هماهنگی‌های لازم با دفتر محترم مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دبیرخانه‌ی محترم شورای منطقه‌ی 9، «دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد سبزوار» در سال 1382 بطور رسمی تأسیس و آقای دکتر محمدتقی سرفرازی‌مقدم به عنوان رابط این دفتر به سازمان مركزی معرفی گردید. این دفتر از همان سال فعالیت‌های خود را در زمینه‌ی برگزاری دوره‌ها و كارگاه‌های آموزشی، برای اعضای هیأت علمی و كاركنان اداری در سطح منطقه و واحد آغاز كرد و اولین كارگاه ویژه‌ی اعضای هیأت علمی در سطح منطقه برگزار شد.

به‌منظور ارتباط بیشتر با كاركنان محترم و نیز اعلام خبرها، اطلاعیه‌ها، نتایج و.. صفحه‌ای در وب‌گاه اصلی دانشگاه به «دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی» اختصاص داده شد. پس از مدتی بنا به پیشنهاد آقای دکتر سرفرازی مقدم و موافقت و همراهی جناب آقای دکتر امیراحمدی؛ معاون محترم پژوهش و فنّاوری، آقای مهندس نوروزیان طراحی  یک برنامه‌ی کاربردی مبتنی بر وب را آغاز کرد که توسط آقای بابک پویش پیاده‌سازی گردید. این سامانه «پورتال دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی» نام گرفت و اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌های مبتنی بر وب دانشگاه به فعالیت مشغول است.
 

نشانی صفحه‌ی دفتر مطالعات و آموزش نیرو   http://www.iaus.ac.ir/hrst
نشانی پورتال دفتر مطالعات و آموزش نیرو   http://hrst.iaus.ac.ir/