شما این‌جا هستید

انجمن علمی كامپیوتر

سایت انجمن علمی كامپیوتر بنا به پیشنهاد آقای مهندس نوروزیان و تأیید معاونت پژوهش از حدود سال 1383 آغاز به كار كرده ولی فعالیت آن از سال 1386 به صورت جدی‌تری دنبال شده است.

در حال حاضر این وب‌گاه به حدود ده‌هزار بازدید در ماه، یکی از وب‌گاه‌های پرطرف‌دار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار است.

نشانی وب‌گاه انجمن علمی کامپیوتر   http://css.iaus.ac.ir/