شما این‌جا هستید

انجمن علمی برق

سایت انجمن علمی برق بنا به پیشنهاد آقای دکتر سلطانی و تأیید معاونت پژوهش از حدود سال 1387 آغاز به كار كرده است.

 

نشانی وب‌گاه انجمن علمی برق   http://ps.iaus.ac.ir/