شما این‌جا هستید

کلک فارسی

هدف از راه‌اندازی وب‌گاه «کلک فارسی»، پرداختن به نکاتی است که هنگام نگارش یک مطلب فارسی در رایانه، می‌بایستی رعایت شود.

به‌عنوان یک اولویت، سعی بر این است که آن‌چه منتشر می‌شود؛ مطابق با استانداردهای ملی ایران و نیز مطابق با مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

بنابر آن‌چه در صفحه‌ی «در باره‌ی کلک فارسی» توضیح داده شده است، رسیدن به یکسان‌سازی در کتابت فارسی (به‌خصوص در رایانه) از اهداف مهم پدیدآورندگان این وب‌گاه می‌باشد.

نشانی وب‌گاه کلک فارسی   http://kelk.iaus.ac.ir/