شما این‌جا هستید

اول اردیبهشت تا 31 خرداد 86

بیست صفحه‌ی اول دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از نظر بازدیدكنندگان، از اول اردیبهشت ۸6  تا سی و یكم خردادماه ۱۳۸۶:
 
عنوان صفحه
بازدید
۱
3672
۲
صفحه‌ی اصلی
2374
۳
2494
۴
1584
۵
1465
۶
1365
7
958
۸
657
۹
625
10
522
۱۱
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آلبوم عكس
280
۱۲
346
۱۳
290
۱۴
همایش نكوداشت كاشفی
254
۱۵
249
۱۶
187
۱۷
176
۱۸
158
۱۹
139
20
130

 


بیست صفحه‌ی اول دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از نظر بازدیدكنندگان، از اول اردیبهشت ۸6 تا بیست و نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶:

 
عنوان صفحه
بازدید
۱
صفحه‌ی اصلی
1,675
۲
1,338
۳
750
۴
493
۵
491
۶
410
7
341
۸
307
۹
221
۱0
128
۱۱
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آلبوم عكس
125
۱۲
تماس با دانشگاه
119
۱۳
90
۱۴
مدیریت پژوهش
90
۱۵
مديريت دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
88
۱۶
در باره‌ي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
76
۱۷
امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آيين‌نامه انتقالات
65
۱۸
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - كانون قرآن و عترت
58
۱۹
ساختمان‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
44
20
مقاله‌های عمومی
31

 


بیست صفحه‌ی اول دانشگاه از اول مردادماه ۱۳۸۵ تا سی و یكم خردادماه ۱۳۸۶

 
عنوان صفحه
بازدید
۱
صفحه‌ی اصلی
35966
۲
14847
۳
9930
۴
6096
۵
3610
۶
3450
7
3119
۸
2257
۹
شركت تعاونی مصرف كاركنان
2119
10
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آلبوم عكس
1946
۱۱
كانون قرآن و عترت
1342
۱۲
خبرنامه‌ی معاونت پژوهشی - دی‌ماه ۸۵
1300
۱۳
امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آيين‌نامه انتقالات
1117
۱۴
درباره‌ی دانشگاه
1058
۱۵
تماس با دانشگاه
879
۱۶
مديريت دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
826
۱۷
همایش نكوداشت كاشفی
771
۱۸
ساختمان‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
765
۱۹
522
20
مدیریت پژوهش
505