شما این‌جا هستید

20 اسفند 86 تا 20 فروردین 87

   بیست صفحه‌ی اول دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از نظر بازدیدكنندگان، از بیستم اسفندماه ۸6 تا بیستم فروردین‌ماه ۱۳۸7:

 

1
صفحه‌ی اصلی
9,255
2
دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
682
3
تغذيه و سلامت
631
4
پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی
401
5
سلامت روان
286
6
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
281
7
كتابخانه مجازي
252
8
دفتر فرهنگ اسلامی
188
9
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - ستاد اقامه‌ي نماز
183
10
اساتيد هيأت علمي
125
11
تماس با دانشگاه
107
12
تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
100
13
كتابخانه‌‌ها
95
14
مدیریت پژوهش
87
15
كاركنان
81
16
پایان‌نامه‌ها
73
17
آشنايي با اموردانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
66
18
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - آلبوم عكس
42
19
ستاد شاهد و ایثارگر
38
20
شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
37
21
گروه علوم و صنایع غذایی
37