شما این‌جا هستید

15 شهریور تا 14 مهر 87

   پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از پانزدهم شهریورماه تا چهاردهم مهرماه ۱۳۸7: 

(لطفاً به توضیحات پایین جدول توجه فرمایید.)

 
عنوان صفحه
تعداد بازدیدها
1
صفحه‌ی اصلی
25,561
2 انجمن علمی كامپیوتر
5,206
3
روابط عمومی دانشگاه
3,236
4
دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
982
5
تغذيه و سلامت
935
6
ستاد اقامهی نماز
740
7
سلامت روان
563
8
تماس با دانشگاه
541
9
دفتر فرهنگ اسلامی
481
10
تحصيلات تكميلی
460
11
تاریخچهی مختصر دانشگاه
260
12
پایاننامهها
252
13
استادان هيأت علمی
249
14
ساختمانهای دانشگاه
242
15
كتابخانهی مجازی
242
16
آييننامهی آموزشی كارشناسی
232
17
اطلاعیههای بخشهای مختلف دانشگاه
229
18
نقشهٔ وب‌‌گاهها و صفحهها
229
19
ادارهی هيأت علمی
206
20
كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
206
21
مدیریت پژوهش
172
22
كتابخانه‌‌ها
164
23
آشنايي با اموردانشجويی
149
24
گروه علوم و صنایع غذایی
123
25
صفحه‌های انگلیسی
122
26
امور اداری
120
27
باشگاه پژوهشگران جوان
111
28
شركت تعاونی مصرف كاركنان
90
29
ستاد شاهد و ایثارگر
89
30
پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی
83
31
معاونت سما
69
32
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
59
33
فرمها و دستورالعملها
58
34
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
55
35
حوزهی رياست
53
36
كانون قرآن و عترت
48
37
دفتر ارتباط با صنعت
47
38
طرحهای پژوهشی
47
39
گروههای آموزشی دانشگاه
46
40
مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
36
41
معاونت اداری و مالی
36
42
پیام رئیس دانشگاه
36
43
معاونت دانشجويی
35
44
امور دانشجويی - آييننامهی انتقالات
31
45
تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
28
46
معاونت آموزش
28
47
مقالههای منتشر شده
27
48
تاریخچهی كتابخانههای دانشگاه
26
49
آییننامهی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد
23
50
كتابهای منتشر شده
22
51
معاونت پژوهش
20

توضیحات:

   انجمن علمی كامپیوتر جزء صفحه‌های اصلی وب‌گاه دانشگاه نیست و رقم بازدیدهایی كه برای این عنوان ذكر شده است، تعداد بازدید از صفحه‌ی نخست سایت «انجمن علمی كامپیوتر» است كه به دلیل استقبال دانشجویان، در آمار این ماه ذكر شده است.

   سایت انجمن علمی كامپیوتر بنا به پیشنهاد آقای مهندس نوروزیان و تأیید معاونت پژوهش از حدود سال 1383 آغاز به كار كرده ولی فعالیت آن از سال 1386 به صورت جدی‌تری دنبال شده است. بنا به توضیحات آقای عبداللهی؛ سه تیم رباتیك، یك تیم نشریه و یك تیم برنامه‌نویسی، طی شش ماه گذشته به فعالیت گروه اضافه شده است. 

   نكته‌ی قابل ذكر دیگر، «صفحه‌ی روابط عمومی» است كه تعداد بازدیدكنندگان آن با اختلاف قابل توجهی، از سایر صفحه‌ها پیشی گرفته است.

   آمار فوق از سایت Google Analytics استخراج می‌شود. سایت‌ها و صفحه‌های زیادی محتوای وب دانشگاه را تشكیل می‌دهد. بدیهی است فقط ارقام مربوط به بخش‌هایی از این محتوای بزرگ كه در Google Analytics ثبت شده است در این جدول قابل ذكر است.

   انشاءالله در آینده‌ای نزدیك و در صفحه‌ی ويزه‌ای به تشریح كامل‌تری از عملكرد گروه‌های وب دانشگاه، پرداخته خواهد شد.

   مركز فنّاوری اطلاعات، لازم می‌داند كه از پشتیبانی ارزشمندِ جناب آقای دكتر امیراحمدی؛ معاون محترم پژوهش، كمال تشكر و قدردانی را داشته باشد.

   لازم به ذكر است كه در بالای تمام صفحه‌های وب‌گاه اصلی دانشگاه، پیوندی تحت عنوان «نقشه‌ی وب‌گاه» مشاهده می‌شود. با كلیك روی این پیوند می‌توانید عنوان‌های اكثر صفحه‌ها و وب‌گاه‌های دانشگاه را در یك نگاهِ گذرا ملاحظه فرمایید. برای ورود به هر صفحه یا وب‌گاه، روی پیوند مربوط به آن، در صفحه‌ی «نقشه‌ی وب‌گاه» كلیك كنید. همچنین «منوی سایت‌های مرتبط» نیز می‌تواند كمك مؤثری در سرعت دستیابی به صفحه‌ها باشد. منوی مذكور نیز در بالای تمام صفحه‌های وب‌گاه اصلی دانشگاه، قابل مشاهده است.

 
مركز فنّاوری اطلاعات
معاونت پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار