شما این‌جا هستید

20 بهمن تا 22 اسفند 87

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از بیستم بهمن‌ماه تا بیست و دوم اسفندماه 1387:

رتبه عنوان صفحه بازدیده
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 16028
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 2806
3 تغذيه و سلامت 961
4 سلامت روان 791
5 گروه علوم و صنایع غذایی 569
6 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 493
7 دفتر فرهنگ اسلامی 391
8 كتابخانه‌ی مجازی 377
9 ستاد اقامه‌ی نماز 353
10 تحصيلات تكميلی 302
11 تماس با دانشگاه 289
12 معاونت سما 225
13 اداره‌ی هيئت علمی 191
14 استادان هيئت علمی 170
15 آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 168
16 پایان‌نامه‌ها 167
17 مدیریت پژوهش 158
18 كتابخانه‌‌ها 138
19 نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 138
20 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 134
21 كانون قرآن و عترت 126
22 اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 125
23 امور اداری 118
24 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 110
25 ستاد شاهد و ایثارگر 97
26 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 81
27 شركت تعاونی مصرف كاركنان 76
28 باشگاه پژوهشگران جوان 75
29 آشنايي با اموردانشجويی 57
30 ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 52
31 پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیئت علمی 52
32 تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 48
33 دفتر ارتباط با صنعت 45
34 طرح‌های پژوهشی 43
35 مقاله‌های منتشر شده 42
36 حوزه‌ی رياست 41
37 معاونت اداری و مالی 34
38 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 32
39 امور دانشجويی - آيين‌نامه‌ی انتقالات 31
40 كتاب‌های منتشر شده 31
41 آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 30
42 مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 28
43 معاونت دانشجويی 28
44 فهرست كتاب‌های فارسی 26
45 پیام رئیس دانشگاه 21
46 شورای آموزشی 19
47 معاونت پژوهش 18
48 گروه‌های آموزشی دانشگاه 18
49 تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 16
50 معاونت آموزش 16