شما این‌جا هستید

۲۷ ادیبهشت تا ۲۶ خرداد ۸۸

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه تا بیست و ششم خردادماه ۱۳۸۸:

رتبه عنوان صفحه بازدید
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 11800
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 5309
3 تغذيه و سلامت 1048
4 سلامت روان 630
5 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 469
6 دفتر فرهنگ اسلامی 361
7 گروه علوم و صنایع غذایی 296
8 ستاد اقامه‌ی نماز 279
9 كتابخانه‌ی مجازی 262
10 تحصيلات تكميلی 250
11 باشگاه پژوهشگران جوان 216
12 اداره‌ی هيأت علمی 208
13 مدیریت پژوهش 194
14 امور اداری 173
15 تماس با دانشگاه 163
16 كتابخانه‌‌ها 151
17 نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 147
18 آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 126
19 استادان هيأت علمی 122
20 پایان‌نامه‌ها 112
21 شركت تعاونی مصرف كاركنان 108
22 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 106
23 اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 99
24 كانون قرآن و عترت 99
25 ستاد شاهد و ایثارگر 79
26 بسیج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 76
27 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 65
28 معاونت اداری و مالی 63
29 معاونت سما 63
30 تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 62
31 پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی 55
32 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 53
33 آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 50
34 دفتر ارتباط با صنعت 42
35 طرح‌های پژوهشی 40
36 آشنايي با اموردانشجويی 38
37 فهرست كتاب‌های فارسی 36
38 ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 25
39 حوزه‌ی رياست 24
40 دربارهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان 23
41 معاونت پژوهش 23
42 تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 22
43 مقاله‌های منتشر شده 22
44 معاونت آموزش 20
45 امور دانشجويی - آيين‌نامه‌ی انتقالات 18
46 مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 18
47 كتاب‌های منتشر شده 17
48 گروه‌های آموزشی دانشگاه 16
49 مقاله‌های عمومي 13
50 تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 12