شما این‌جا هستید

۲۸ خردادماه تا ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از بیست و هشتم خردادماه تا بیست و هشتم تیرماه ۱۳۸۸:

رتبه عنوان صفحه بازدید
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 32035
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 3737
3 تغذيه و سلامت 878
4 دفتر فرهنگ اسلامی 577
5 تماس با دانشگاه 475
6 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 469
7 تحصيلات تكميلی 447
8 سلامت روان 431
9 آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 355
10 اداره‌ی هيأت علمی 220
11 نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 214
12 پایان‌نامه‌ها 208
13 كتابخانه‌ی مجازی 206
14 مدیریت پژوهش 189
15 استادان هيأت علمی 182
16 ستاد اقامه‌ی نماز 163
17 گروه علوم و صنایع غذایی 161
18 امور اداری 148
19 شركت تعاونی مصرف كاركنان 140
20 كتابخانه‌‌ها 129
21 بسیج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 122
22 باشگاه پژوهشگران جوان 120
23 اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 112
24 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 112
25 آشنايي با اموردانشجويی 107
26 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 107
27 كانون قرآن و عترت 105
28 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 100
29 ستاد شاهد و ایثارگر 85
30 آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 74
31 معاونت سما 66
32 دربارهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان 61
33 طرح‌های پژوهشی 54
34 پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی 52
35 تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 46
36 تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 38
37 حوزه‌ی رياست 37
38 مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 35
39 معاونت اداری و مالی 34
40 بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 28
41 ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 24
42 امور دانشجويی - آيين‌نامه‌ی انتقالات 21
43 بسيج كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 17
44 دفتر ارتباط با صنعت 17
45 فهرست كتاب‌های فارسی 16
46 معاونت آموزش 16
47 مقاله‌های منتشر شده 15
48 پیام رئیس دانشگاه 15
49 تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 13
50 معاونت پژوهش 12