شما این‌جا هستید

۱۸ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۸۸

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از هجدهم مهرماه تا هفدهم آبان‌ماه ۱۳۸۸:

رتبه عنوان صفحه بازدید
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 11365
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 2733
3 سلامت روان 1026
4 كانون قرآن و عترت 773
5 تغذيه و سلامت 719
6 دفتر فرهنگ اسلامی 388
7 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 372
8 امور اداری 314
9 تحصيلات تكميلی 293
10 گروه علوم و صنایع غذایی 292
11 ستاد اقامه‌ی نماز 250
12 كتابخانه‌ی مجازی 227
13 تماس با دانشگاه 193
14 نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 186
15 اداره‌ی هيأت علمی 167
16 بسیج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 154
17 كتابخانه‌‌ها 154
18 شركت تعاونی مصرف كاركنان 134
19 استادان هيأت علمی 121
20 مدیریت پژوهش 120
21 اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 117
22 آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 109
23 باشگاه پژوهشگران جوان 103
24 ستاد شاهد و ایثارگر 100
25 طرح‌های پژوهشی 96
26 آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 85
27 پایان‌نامه‌ها 84
28 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 80
29 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 77
30 معاونت اداری و مالی 68
31 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 56
32 معاونت سما 56
33 تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 50
34 آشنايي با اموردانشجويی 48
35 ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 48
36 دفتر ارتباط با صنعت 43
37 پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی 34
38 تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 28
39 فهرست كتاب‌های فارسی 28
40 حوزه‌ی رياست 25
41 مقاله‌های منتشر شده 25
42 معاونت آموزش 22
43 معاونت پژوهش 22
44 مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 17
45 تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 14
46 دربارهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان 13
47 پیام رئیس دانشگاه 12
48 بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 8
49 شورای آموزشی 8
50 خبرنامه‌ی معاونت پژوهشی - دی‌ماه ۱۳۸۵ 7