شما این‌جا هستید

۱۵ فروردین‌ماه تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از پانزدهم فروردین‌ماه تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹:

رتبه عنوان صفحه بازدیدها
۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 13869
۲ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 2468
۳ سلامت روان 763
۴ تغذيه و سلامت 693
۵ دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 548
۶ تماس با دانشگاه 433
۷ ستاد اقامه‌ی نماز 361
۸ امور اداری 355
۹ كانون قرآن و عترت 349
۱۰ كتابخانه‌ی مجازی 325
۱۱ معاونت سما 312
۱۲ گروه علوم و صنایع غذایی 305
۱۳ دفتر فرهنگ اسلامی 259
۱۴ تحصيلات تكميلی 252
۱۵ كتابخانه‌‌ها 200
۱۶ ستاد شاهد و ایثارگر 168
۱۷ شركت تعاونی مصرف كاركنان 159
۱۸ نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 150
۱۹ طرح‌های پژوهشی 142
۲۰ مدیریت پژوهش 140
۲۱ اداره‌ی هيأت علمی 137
۲۲ استادان هيأت علمی 137
۲۳ كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 137
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 114
۲۵ باشگاه پژوهشگران جوان 113
۲۶ بسیج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 109
۲۷ معاونت اداری و مالی 103
۲۸ آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 96
۲۹ اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 74
۳۰ فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 74
۳۱ پایان‌نامه‌ها 68
۳۲ تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 55
۳۳ آشنايي با اموردانشجويی 48
۳۴ دفتر ارتباط با صنعت 47
۳۵ پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی 46
۳۶ ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 45
۳۷ فهرست كتاب‌های فارسی 45
۳۸ حوزه‌ی رياست 39
۳۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 38
۴۰ دربارهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان 38
۴۱ گروه‌های آموزشی دانشگاه 36
۴۲ مقاله‌های منتشر شده 24
۴۳ معاونت پژوهش 18
۴۴ همايش نكوداشت «واعظ كاشفی» 17
۴۵ در باره‌ی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 16
۴۶ مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 16
۴۷ پیام رئیس دانشگاه 15
۴۸ تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 14
۴۹ تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 14
۵۰ معاونت آموزش 12