شما این‌جا هستید

۲۹ آبان‌ماه تا ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹

پنجاه صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر بازدیدكنندگان؛ از بیست و نهم آبان‌ماه تا بیست و هشتم آذرماه ۱۳۸۹:

رتبه عنوان صفحه بازدیدها
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 11971
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1889
3 تغذيه و سلامت 629
4 سلامت روان 536
5 كتابخانه‌ی مجازی 372
6 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 323
7 تحصيلات تكميلی 251
8 امور اداری 222
9 گروه علوم و صنایع غذایی 209
10 تماس با دانشگاه 172
11 كتابخانه‌‌ها 170
12 دفتر فرهنگ اسلامی 153
13 نقشهٔ وب‌‌گاه‌ها و صفحه‌ها 152
14 تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 148
15 كانون قرآن و عترت 145
16 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 137
17 معاونت اداری و مالی 131
18 مدیریت پژوهش 120
19 استادان هيأت علمی 109
20 اداره‌ی هيأت علمی 108
21 طرح‌های پژوهشی 97
22 پایان‌نامه‌ها 97
23 آیین‌نامه‌ی آموزشی مقطع كارشناسی ارشد 96
24 باشگاه پژوهشگران جوان 86
25 ستاد شاهد و ایثارگر 83
26 شركت تعاونی مصرف كاركنان 83
27 ستاد اقامه‌ی نماز 81
28 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 75
29 پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیآت علمی 71
30 اطلاعیه‌های بخش‌های مختلف دانشگاه 61
31 دربارهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان 60
32 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 59
33 آيين‌نامه‌ی آموزشی كارشناسی 53
34 دفتر ارتباط با صنعت 53
35 آشنايي با اموردانشجويی 44
36 معاونت سما 34
37 تاریخچه‌ی مختصر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 33
38 حوزه‌ی رياست 31
39 ساختمان‌های دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 28
40 معاونت آموزش 28
41 مديريت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 25
42 معاونت دانشجويی 25
43 مقاله‌های منتشر شده 24
44 همايش نكوداشت «واعظ كاشفی» 24
45 همایش فلسفه و تمدن بشری 23
46 تاریخچه‌ی كتابخانه‌های دانشگاه 22
47 كتاب‌های منتشر شده 17
48 بسیج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 16
49 معاونت پژوهش 16
50 امور دانشجويی - آيين‌نامه‌ی انتقالات 14