شما این‌جا هستید

درگاه گروه‌های آموزشی

   در انتهای آذرماه ۱۳۸۹، درگاه (پورتال) گروه‌های آموزشی به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی گردید. این سامانه نسخه‌ی پیشرفته‌تر و کامل‌تر «وب‌گاه گروه‌های آموزشی دانشگاه» است که از خردادماه ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده بود.

   همان‌طور که قبلاً در توضیح وب‌گاه گروه‌های آموزشی ذکر شده بود، مهم‌ترین هدف‌ها در استفاده از این درگاه عبارتند از:

 • ارائه‌ی اطلاعات در مورد گروه آموزشی
 • ارائه‌ی اطلاعات در مورد استادان گروه آموزشی
 • ارائه‌ی اطلاعات در مورد کارشناسان گروه و آزمایشگاه در  گروه آموزشی
 • ارائه‌ی اطلاعات در مورد سرفصل دروس و نیز نمودارهای درسی
 • امکان مشاهده‌ی صفحه‌ی اختصاصی استادان و کارکنان
 • ارتباط بین استادان و دانشجویان از طریق وب توسط:
  • برنامه‌ی هفتگی و اطلاعیه‌ها
  • پرسش‌ها و پاسخ‌های مطرح‌شده
  • پروندهایی که استادان و کارکنان در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند
  • ارسال پیام توسط دانشجویان به استادان و کارکنان و نیز امکان طرح پرسش

   نشانی صفحه‌ی اصلی درگاه گروه‌های آموزشی http://adp.iaus.ac.ir است.

   منظور از ADP حروف ابتدای کلمه‌ها در جمله‌ی Academic Departments Portal است. این سامانه در بخش توسعه‌ی سامانه‌ها طراحی و با فنّاوری ASP.NET و زبان #C پیاده‌سازی شده است. این سامانه توسط مهندس سیعد نوروزیان تحلیل و طراحی شد است. هم‌چنین مهندس بابک پویش پیاده‌سازی این سامانه را بر عهده داشته است. مرکز فنّاوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، به سهم خود از زحمات این عزیزان قدردانی می‌نماید. هم‌چنین لازم است از جناب آقای دکتر امیراحمدی؛ معاون محترم پژوهش و فنّاوری - که با ایجاد بخش «توسعه‌ی سامانه‌ها» موافقت نموده و همواره پشتیبان مرکز فنّاوری اطلاعات بوده‌اند - و جناب آقای مهندس محمدی؛ مدیر محترم آمار، اطلاعات و رایانه که با پشتیبانی صمیمانه و گرم خویش در همه‌حال همراه ما بوده‌اند، سپاسگزاریم.

   در این‌جا گزارش پنج روز اول بازدیدها از این درگاه را برای دویست صفحه‌ی اول، ملاحظه می‌فرمایید. این گزارش، آمار بازدید از صفحه‌های اصلی درگاه را از اول تا پنجم دی‌ماه ۱۳۸۸ نشان می‌دهد. 

ردیف عنوان صفحه بازدیده
1 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر 1370
2 درگاه گروه‌های آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 550
3 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی 402
4 گروه آموزشی مهندسی برق 387
5 گروه آموزشی حسابداری 136
6 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس سعيد نوروزيان 117
7 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس ياسر علمي سول 108
8 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس مهدی بازقندی 101
9 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی 66
10 گروه آموزشی علوم پایه 60
11 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس حامد زجاجي 60
12 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس حسام حسن پور 60
13 گروه آموزشی علوم پزشکی 59
14 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی دکتر سپهر سلطاني 59
15 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی 52
16 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی 48
17 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی حمید عبداللهی 48
18 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس مصطفي چادردوزان 45
19 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس سمیه چشمي 44
20 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس عاشورني 44
21 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس علي اکبر نقابي 40
22 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر اميرحسين الهامي راد 39
23 گروه آموزشی معارف اسلامی 33
24 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس کبري بهروان 31
25 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس بابک پويش 29
26 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس احمد پدرام ني 25
26 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس باقر مهذبي 25
27 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس دشتی 23
28 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی دکتر محمد آرمين 23
29 گروه آموزشی علوم تربیتی 21
30 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس سيد جعفر عربشاهي 21
31 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس مهدی عاملی 21
32 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی رضا ديهيم 20
33 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی دکتر محمدرضا مقيم 20
34 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر سيد علي مرتضوي 19
35 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس جواد مشايخي 19
36 گروه آموزشی زبان انگلیسی 18
37 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی خانم دکتر نجمه اقبال 18
38 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس صالحي 18
39 گروه آموزشی دامپزشکی 17
40 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس مهدي خاکباز 17
41 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس ناصري 17
42 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی دکتر قدرت سپيدنام 17
43 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس سعيد رباط جزي 16
44 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس جواد سيفي 15
45 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس جزندري 15
46 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی دکتر ناصر پريز 15
47 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس رضا صدقي 15
48 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی اميرحسين مروجي 14
49 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر حميد توکلي پور 13
50 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس محمودي 13
51 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی موسی الرضا خسروجردی 13
52 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس جمالي 12
53 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی دکتر احمد حاجي پور 11
54 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس ابوالقاسم عبدالله زاده 10
55 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی محمد شیرین سخن 10
56 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس مجتبي جعفرزاده 10
57 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر مسعود شفافي زنور 9
58 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس حسين استيري 9
59 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي عشقي سردهي 9
60 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی مريم آکله چي 9
61 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمد طاهري نامقي 9
62 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی دکتر جواد حدادني 9
63 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی دکتر حسين خوشبين قماش 9
64 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس رضا سليماني 9
65 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدرضا گرايلي 9
66 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدعلي پورجواد 9
67 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمد صادق زاده 9
68 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر محمدرضا سعيدي اصل 8
69 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر مرتضي غفوري سبزوار 8
70 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس اکرم شريفي 8
71 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر سيد محمد کاظم علوي 8
72 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی جواد معصومي 8
73 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی قاسم قاسمي 8
74 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر محمد برغمدي 8
75 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس علي پاکيزه مقدم 8
76 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس قاسم فائزيان 8
77 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی موسي الرضا کرمي 8
78 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی دکتر متين جامي معيني 8
79 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس بيژن عسکري 7
80 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس عبدالرضا ميرچولي 7
81 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس موسي الرضا هوشمند دلير 7
82 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس رودسرابي 7
83 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس مهري 7
84 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس ميرچولي 7
85 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس جواد زنگنه 7
86 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدحسن قاسميان منفرد 7
87 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس زهره ايزي 6
88 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی حميد قارزي 6
89 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی دکتر ابوالقاسم اميراحمدي 6
90 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر سيد هاشم اخلاقي 6
91 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی فريبا فيروزي 6
92 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی زينب صديقي 6
93 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدتقي سرفرازي مقدم 6
94 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدرضا رضايي 6
95 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی دکتر حبيب الله معاون شهيدي 5
96 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس مهدي سعيدي فر 5
97 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی دکتر ابوالقاسم مسيح آبادي 5
98 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی دکتر هادي قوامي 5
99 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی رضا حيدري 5
100 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي اصغر محمدي 5
101 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی محمد سخدري 5
102 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محسن کوشکي 5
103 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس مسعود خزائي فدافن 5
104 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس آزادمنش 5
105 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی سعید رباط جزی 5
106 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی دکتر عليرضا سبحاني 5
107 گروه آموزشی هنر 5
108 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس رضا قهرمان پور 4
109 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس مريم ايزي 4
110 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی حسين اکبري 4
111 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی رضا قوامي فرد 4
112 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی محدرضا مقيمي 4
113 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی دکتر محمدرضا شهرستاني 4
114 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی علي مهري 4
115 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی مهندس حسن اميربيگي 4
116 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی موسي الرضا محقق نژاد 4
117 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی حسن نادمي 4
118 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس ابراهيم مهري 4
119 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس احسان استيري 4
120 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس سيد احمد کرابي 4
121 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمد کيوانلو 4
122 گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر :: صفحه‌ی شخصی خانم مهندس نفيسي منش 4
123 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس رضا صفاري 3
124 پرسش و پاسخ 3
125 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی حسن زرقاني 3
126 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر حسين بهروان 3
127 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی خانم تشکري صالح 3
128 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی دکتر حسين سليماني 3
129 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی دکتر احمد کرابي 3
130 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی سعيد روزبهاني 3
131 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر احمد مظفري 3
132 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی رضا فلاح 3
133 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی احمد اله آبادي 3
134 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی عباس فرهادي زاده 3
135 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی حسين تقيان 3
136 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس حسين خسروآبادي 3
137 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس حميدرضا فخاري 3
138 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس علي خضري 3
139 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدحسن برادران ني 3
140 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمدرضا اجنوردي 3
141 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس کاظم نيکومنش 3
142 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی مهندس حميد مروي 3
143 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر شعبان سردارآبادي 2
144 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر محمود غفوري نژاد 2
145 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر ميرهادي موسوي ني 2
146 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر ناظم تبريزيان 2
147 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر ولي اله ملکوتي فر 2
148 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی مجيد هنرپيشه 2
149 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی محسن فاضل هاشمي 2
150 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی اسماعيل ندين فر 2
151 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی حامد عين افشار 2
152 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی حجت الله آتشي 2
153 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی سيد جواد احمدي نژاد 2
154 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی محمد حسين داوودي فر 2
155 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی مرتضي محمدي 2
156 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی مهدي نداف 2
157 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی موسي الرض پوراصلان 2
158 گروه آموزشی زبان انگلیسی :: صفحه‌ی شخصی حسين دلبري 2
159 گروه آموزشی زبان انگلیسی :: صفحه‌ی شخصی محبوبه خسروجردي 2
160 گروه آموزشی زبان انگلیسی :: صفحه‌ی شخصی مرجان وثوقي 2
161 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی دکتر سيدمحمد علوي مقدم 2
162 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :: صفحه‌ی شخصی کاظم دامغاني ثاني 2
163 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی حسين دولت آبادي 2
164 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی رامين شريفان 2
165 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی محمد زرقاني 2
166 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی مهدي نداف 2
167 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی حميدرضا زنده طلب 2
168 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی مهندس اکبر احمدي آسور 2
169 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی مهندس رضا حکمت شعار 2
170 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی موسي الرضا پرويزي 2
171 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس حميد نهارداني 2
172 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس علي اميري 2
173 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محسن آسيايي 2
174 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس محمد غزنوي 2
175 گروه آموزشی مهندسی برق :: صفحه‌ی شخصی مهندس هادي فسنقري 2
176 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی مهندس علي اصغر داورزن 2
177 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی مهندس موسي الرضا حکم آبادي 2
178 گروه آموزشی مهندسی کشاورزی :: صفحه‌ی شخصی مهندس نويدرضا بهاني 2
179 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس محمد سلامي‌ني 1
180 گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی ::صفحه‌ی شخصی مهندس نرگس تبرايي 1
181 ارسال سوال جدید 1
182 اطلاعیه‌ه 1
183 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی دکتر ناصر سلماني ايزدي 1
184 گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی :: صفحه‌ی شخصی سيد محمود صانعي 1
185 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی رضا شيعه يان 1
186 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی رضا پاکدوست 1
187 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی غلامرضا اميني نسب 1
188 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی محمد خسروآبادي 1
189 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی محمدرضا پورآرين 1
190 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی موسي الرض شيرخاني 1
191 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی موسي الرضا جمال آبادي 1
192 گروه آموزشی حسابداری :: صفحه‌ی شخصی نادر سماعي 1
193 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر سيدابوالفضل علوي 1
194 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی دکتر نادر مهديزاده 1
195 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی سيدهادي درودي 1
196 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی شايسته محمديان 1
197 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی علي بيک زاده 1
198 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی محمدحسن محمدي 1
199 گروه آموزشی علوم پایه :: صفحه‌ی شخصی هاشم اعتمادزاده 1
200 گروه آموزشی علوم پزشکی :: صفحه‌ی شخصی عفت کرامتي 1