شما این‌جا هستید

سامانه‌ی سیمرغ

 سیمرغ یک شبکه‌ی مجازی برخط (Online) است که از مجموع میزبان‌های سیمرغ در اینترنت (وب) تشکیل شده است. در شبکه‌ی سیمرغ امکان ارتباط اطلاعات میان میزبان‌ها وجود دارد و به همین دلیل قابلیت جستجوی هم‌زمان در شبکه را برای مخاطبان سیمرغ فراهم می‌نماید. به عبارت دیگر محقق یا جستجو کننده با اتصال به یکی از مراکز میزبان سیمرغ می‌تواند به شکل همزمان در تمام مراکز موجود در شبکه به جستجو و بازیابی اطلاعات بپردازد.