شما این‌جا هستید

انجمن علمی صنایع غذایی

   انجمن علمی علوم و صنایع غذایی در مهر ماه ۱۳۸۸ با حمایت‌های مدیریت محترم وقت گروه علوم و صنایع غذایی؛ جناب آقای دکتر الهامی راد، فعالیت خود را آغاز نمود و در اسفند ۱۳۸۸ با تأیید و همکاری حوزه‌ی معاونت پژوهش و فنّاوری و کمیسیون انجمن‌های علمی، ادبی و هنری سازمان مرکزی، انتخابات هیأت مدیره‌ی خود را برگزار نمود و اعضای اصلی با رأی سایر اعضای انجمن انتخاب شدند و انجمن رسمً فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز نمود.

نشانی وب‌گاه انجمن علمی صنایع غذایی   http://fsa.iaus.ac.ir/