شما این‌جا هستید

جستجو در پایان‌نامه‌ها

در این وبگاه مشخصات و چکیده‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه فهرست شده است.

برخی از ویژگی‌های این وبگاه عبارت است از:

  • قابلیت جستجو از طرق مختلف درمشخصات و چکیده‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
  • مشاهده‌ی زمان و مکان برگزاری جلسه‌های دفاع پیش رو
  • دریافت فرم‌ها و کاربرگ‌های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نشانی این وبگاه عبارت است از:

http://theses.iaus.ac.ir/