شما این‌جا هستید

نسخه‌ی جدید وبگاه جستجو در پایان‌نامه‌های دانشگاه راه‌اندازی گردید

در این وبگاه مشخصات و چکیده‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه فهرست شده است.

برخی از ویژگی‌های این وبگاه عبارت است از:

  • قابلیت جستجو به روش‌های مختلف در مشخصات و چکیده‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
  • مشاهده‌ی زمان و مکان برگزاری جلسه‌های دفاع پیش رو
  • دریافت فرم‌ها و کاربرگ‌های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برای مرور این وبگاه این‌جا را کلیک کنید و یا از نشانی زیر استفاده کنید:

http://theses.iaus.ac.ir/