شما این‌جا هستید

۲۵ فروردین‌ماه تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵

بیست صفحه‌ی اول وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نظر تعداد بازدیدكنندگان؛ از بیست و پنجم فروردین‌ماه تا بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵:

 

رتبه عنوان صفحه بازدیدها
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 17946
2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 2548
3 خلاصه‌ی عناوین رشته‌های دانشگاه 948
4 تلفن‌های دانشگاه 804
5 كتابخانه‌ی مجازی 376
6 تماس با دانشگاه 357
7 تحصيلات تكميلی 255
8 استادان هیئت علمی 226
9 نقشه‌ی وبگاه دانشگاه 219
10 تغذیه و سلامت 149
11 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 148
12 کارکنان دانشگاه 138
13 اداره‌ی هیئت علمی 126
14 کتابخانه‌ها 126
15 آینن‌نامه‌ی آموزشی 124
16 مدیریت پژوهش 99
17 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 98
18 فرم‌ها و دستورالعمل‌ها 96
19 گروه علوم و صنایع غذایی 85
20 حوزه‌ی ریاست 82