شما این‌جا هستید

وب‌نوشت‌ها

بنا به تعریفی که در دانشنامه‌ی فارسی آمده است؛ وبلاگ، وب‌نوشت، یا بلاگ یک وب‌گاه یا صفحاتی از یک وب‌گاه اینترنتی متشکل از مطالب کوتاه به نام پست (Post) با محتوای اندیشه، اطلاعات و خاطرات روزانهٔ شخصی و پیوندهایی است که به ترتیب زمانی از جدید به قدیم قرار گرفته‌اند. نویسندهٔ وبلاگ ممکن است یک یا چند نفر باشد.

وب‌نوشت‌های دانشگاه به منظور ارتباط بهتر با بازدیدکننده‌ها و دریافت دیدگاه‌های آنان ایجاد شده و در حال توسعه است. نرم‌افزار مورد استفاده WordPress MU است که توسط مرکز فنّاوری اطلاعات بهینه و برای استفاده در دانشگاه آماده و تحت سیستم عامل لینوکس نصب شده است.

نشانی صفحه‌ی نخست وب‌نوشت‌ها   http://blog.iaus.ac.ir/

در ادامه وب‌نوشت‌های فعال دانشگاه، فهرست شده است.